Spoľahlivý partner Vašej stavby

Stavebný a technický dozor

V ideálnom prípade pôsobí ako nárazníková zóna a sprostredkúva nezávislý pohľad na kvalitu a spôsoby riešení a dbá na dodržiavanie noriem, technických postupov a riešení.

Kontrola a optimalizácia rozpočtov

Zreálnime vaše predstavy o zamýšľanej investícii. Vypracujeme kalkulácie práca vyberieme vhodného dodávateľa.

Inžinierska činnosť

EIA, Ohlásenie drobnej stavby, Územné rozhodnutie, Stavebné povolenie, Zmena stavby pred dokončením, Kolaudácia a pod. Rýchlo, prehľadne a spoľahlivo.

Stavebná poradňa

Odborné riešenia v unikátnej on-line poradni. Pre všetkých,čo začínajú stavať, právestavajú alebo končia svýstavbou.

Každé stavebné dielo je výsledkom spolupráce odborníkov investora, projektanta, staviteľa a stavebného dozora.

Aká je medzi nimi spolupráca, taký je výsledok.

Prečo sa oplatí s nami spolupracovať ?

Máme tímy skúsených pracovníkov a poradcov na vyhradené činnosti,
ponúkame takmer 20 ročné skúsenosti, pracujeme s najnovšími technológiami
pri príprave a kontrole výstavby ako aj v inžinierskej činnosti.

2019-2022, BD Vinice

Skalická cesta, Bratislava, prebieha
investor ACS5 s.r.o,, staviteľ Hornex a.s., novostavba, pripomienkovanie projektu, výber dodávateľa, stavebný a technický dozor, kontrola rozpočtu a vyúčtovanie stavby, odovzdanie diela majiteľom;
15 mil. €

2018 - Metrans /Danubia/, a.s. - Remíza rušňov

Povodská ul, Dunajská Streda
investor Metrans /Danubia/ a.s., staviteľ Ekostav s.r.o., Horváth, Salford s.r.o., novostavba, pripomienkovanie všetkých stupňov projektu, inžiniering, výber dodávateľa, stavebný a technický dozor, manažment stavby, kontrola rozpočtu a vyúčtovanie stavby, odovzdanie diela majiteľovi;
1,9 Mil. €

2016 - 2018, BD Nuppu / Bergamon

Hraničná ul, Bratislava
staviteľ a investor YIT Slovakia a.s. novostavba stavebný a technický dozor, poradenstvo
10 Mil. €

2016 - 2020 , RD VilaK

Suchá ul, Bratislava Koliba
Súkromný investor, staviteľ Konti a.s., novostavba, pripomienkovanie projektu, výber dodávateľa, stavebný a technický dozor, kontrola rozpočtu a vyúčtovanie stavby, odovzdanie diela majiteľovi;
2,5 Mil €

2016 - 2017 - AB Blok D, Metrans (Danubia/ a.s.

Povodská ul, Dunajská Streda
investor Metrans /Danubia/ a.s., staviteľ Ekostav s.r.o., Horváth, Salford s.r.o., novostavba, pripomienkovanie všetkých stupňov projektu, inžiniering, výber dodávateľa, stavebný a technický dozor, manažment stavby, kontrola rozpočtu a vyúčtovanie stavby, odovzdanie diela majiteľovi;
1,8 Mil. €

2012, BD Šancová

Šancová 29-31, Bratislava
rekonštrukcia, zateplenie, spoločné priestory, siete

2011 - 2014, Vila RB

Kľukatá ul, Bratislava
Súkromný investor, staviteľ Stavoprac s.r.o., novostavba, pripomienkovanie projektu,stavebný a technický dozor, kontrola rozpočtu a vyúčtovanie stavby, odovzdanie diela majiteľovi;
1 Mil €

2011 - 2013, BD Záhradnícka

Záhradnícka 23, Bratislava
rekonštrukcia, zateplenie, spoločné priestory, siete

2009 - 2011, RD Na Slanci

Na Slanci, Bratislava
Súkromný investor, staviteľ Doss a.s., novostavba, pripomienkovanie projektu, výber dodávateľa, stavebný a technický dozor, kontrola rozpočtu a vyúčtovanie stavby, odovzdanie diela majiteľovi;
1 Mil. €